Inka

Inka är Nordens ledande tillverkare och leverantör av textila band. Inka har tillverkat högklassiga vävda och flätade band och snören i mer än 100 år, allt sedan 1898. Inka varumärket är mycket aktat inom branschen internationellt och det anses såsom en garanti för hög kvalitet och effektiv service.

Inka producerar, vidareförädlar och säljer vävda och flätade högklassiga bandprodukter för industrin. Våra produkter används till många olika tekniskt krävande ändamål och bland våra kunder finns ledande företag inom flera olika branscher.

Vår fortlöpande produktutveckling grundar sig på en stark branschspecifik kompetens när det gäller råmaterial och produktionsteknik samt otaliga projekt som genomförts tillsammans med våra kunder.

All produktion av Inka varumärket sker vid vår fabrik i Killinkoski. Vår kunniga personal satsar speciellt på kvaliteten, leveranssäkerheten och betjäningen.

Vår miljöpolicy

Vi bär ansvar för miljön och utvecklar vår verksamhet på ett sådant sätt att vi minimerar miljöpåverkan. Vi strävar efter att minska spill och utsläpp samt att använda energi och vatten sparsamt. Vi granskar kontinuerligt våra processer för att utvecklas som ett miljövänligt företag.

Vi förbinder oss att:

  • Integrera miljöfrågor i vårt beslutsfattande och processer
  • Handla i enlighet med lagstiftningens miljökrav
  • Minimera mängden avfall samt att återanvända och återvinna råmaterial alltid när så är möjligt.
  • Använda vatten och energi sparsamt
  • Främja miljömedvetenheten bland våra anställda och motivera dem att handla på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
  • Informera om vårt miljöansvar till våra leverantörer, kunder och andra intressenter
  • Mäta vår miljöpåverkan och ställa upp mål för att utveckla en miljövänligare verksamhet

Inka Oy – Företag

01. Nöjda kunder

Vårt mål är att vara branschens bästa leverantör. Vi vill nå det målet genom att bemöta våra kunder på ett professionellt sätt och ta hänsyn till deras behov. Nöjda kunder är grunden för vår verksamhet.

02. Forskning och utveckling

En gedigen kunskap om råvaror och tillverkningstekniker samt otaliga kundprojekt utgör grunden för vår kontinuerliga produktutveckling.

03. Vår personal

Vår personal har goda grundläggande färdigheter, och alla har en önskan att utveckla sig själva. Inka är en trivsam, jämlik, öppen och trygg arbetsplats, där personalen ges möjlighet att utveckla sina egna färdigheter samt hela företaget.

04. Miljö

Vi tar ansvar för vår miljö och förbättrar kontinuerligt vår verksamhet för att minimera miljöbelastningen.

Trygg Textil
Testad för hälsofarliga ämnen enligt Öko-Tex Standard 100.
ISO 14001
Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat detta certifikat, vilket intygar att Inka Oy har ett miljöledningssystem i överensstämmelse med standarden ISO 14001:2015.
ISO 9001
Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat detta certifikat, vilket intygar att Inka Oy har ett kvalitetssystem i överensstämmelse med standarden ISO 9001:2015.
AAA-kreditbetyg

Fyll i följande blankett om ni vill ha en offert eller mer information, så kontaktar vi er snarast möjligt.